Algemene voorwaarden

Activiteiten

 • Iedereen die gaat boksen bij Boksen met hakken is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid, tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de cliënte (als feitelijke opdrachtgever) verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

 • Boksen met hakken is niet verantwoordelijk voor blessures of complicaties opgelopen tijdens de training.

Trainingslocatie

Onder trainingslocatie wordt in deze voorwaarden verstaan: Een locatie welke ingericht of geschikt is voor fysieke training in 1 op 1 verband. Dit kan ook bij de opdrachtgever thuis zijn, maar normaal gesproken worden de lessen buiten verzorgd in Eindhoven. Bij de groepslessen wordt bij slecht weer de training verplaatst naar de gymzaal van de basisschool van de Hasselbraam in de tuinstraat 6 in Eindhoven.

Tarieven/abonnementen:

1 persoon:
 • losse les: Euro 45,-
 • 4 lessen in 1 maand: €170-, per maand.
 • 12 lessen in 3 maanden: €480,- per maand.
2 personen:
 • losse les: € 70,- (€35,-p.p.)
 • 4 lessen in 1 maand: €260,- per maand.
 • 12 lessen in 3 maanden: €720,- per maand.

Wanneer 1 van de twee personen ziek is of wegvalt, kan men kiezen om de geplande les toch door te laten gaan of op een ander moment deze samen in te halen. Bij 2 of (in overleg eventueel meer) personen gezamenlijk les, zal het abonnement om administratieve redenen op naam komen staan van 1 van de 2 personen, dit in overleg met de personal trainer. 

Groepslessen:
 • 1 x in de week: 44,- per maand.
 • 2 x in de week 82,- per maand.

De abonnementen zijn steeds éénmalig. 

Ziekte of uitval

 • 24 uur van tevoren af te melden, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij uitzonderlijkheden of noodgevallen kan er in overleg op een ander moment ingehaald worden. Dit ter bepaling van de trainer;
 • Bij langdurige ziekte, zwangerschap of uitval om andere goede redenen kan in overleg het abonnement bevroren of opgeschort worden om zo later in te kunnen halen;
 • Bij ziekte of uitval van de personal trainer worden de geplande lessen in overleg op een ander moment ingehaald. Ook bij langdurige ziekte van de trainer, worden de abonnementen bevroren/opgeschort, totdat de trainer weer aanwezig kan zijn.

Betalingen

Facturen worden per mail verstuurd. Facturatie vindt plaats aan het einde van de maand en dient uiterlijk op de eerste van de maand te zijn ontvangen. Opzegtermijn is een maand van tevoren.