Algemene voorwaarden

Activiteiten

 • Iedereen die gaat boksen bij Boksen met hakken is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid, tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de cliënte (als feitelijke opdrachtgever) verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
 • Boksen met hakken en Accres bv, deze laatste als de formele opdrachtnemer, zijn derhalve nimmer verantwoordelijk voor blessures of complicaties opgelopen tijdens de training. 

Trainingslocatie

Onder trainingslocatie wordt in deze voorwaarden verstaan: Een locatie welke ingericht of geschikt is voor fysieke training in 1 op 1 verband. Dit kan ook bij de opdrachtgever thuis zijn, maar normaal gesproken worden de lessen verzorgd in Stadspark Eindhoven. Bij extreem slecht weer wordt de training opgeschort of verplaatst naar een nader te bepalen binnen locatie. 

Tarieven/abonnementen:

1 persoon:
 • losse les: Euro 45,-, incl. BTW;
 • 4 lessen in 1 maand: €170-, incl. BTW (= €42,50/les, incl. BTW) per maand;
 • 12 lessen in 3 maanden: €480,-, incl. BTW (= €40,-/les incl. BTW) per maand.
2 personen:
 • losse les: € 70,- (€35,-p.p.) incl. BTW;
 • 4 lessen in 1 maand: €260,- per maand (€32,50,- p.p.), incl. BTW;
 • 12 lessen in 3 maanden: €720,- per maand (€30,- p.p.), incl. BTW. 

Wanneer 1 van de twee personen ziek is of wegvalt, kan men kiezen om de geplande les toch door te laten gaan of op een ander moment deze samen in te halen. Bij 2 of (in overleg eventueel meer) personen gezamenlijk les, zal het abonnement om administratieve redenen op naam komen staan van 1 van de 2 personen, dit in overleg met de personal trainer.  

De abonnementen zijn steeds éénmalig. 

Ziekte of uitval

 • 24 uur van tevoren af te melden, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij uitzonderlijkheden of noodgevallen kan er in overleg op een ander moment ingehaald worden. Dit ter bepaling van de trainer; 
 • Bij langdurige ziekte, zwangerschap of uitval om andere goede redenen kan in overleg het abonnement bevroren of opgeschort worden om zo later in te kunnen halen;
 • Bij ziekte of uitval van de personal trainer worden de geplande lessen in overleg op een ander moment ingehaald. Ook bij langdurige ziekte van de trainer, worden de abonnementen bevroren/opgeschort, totdat de trainer weer aanwezig kan zijn. 

Betalingen

Accres bv uit Deurne is juridisch gezien ‘de opdrachtnemer´. De facturering en automatische betaling zal derhalve via Accres bv verlopen. Facturen worden per mail verstuurd. Facturering en automatische inhouding op het aangegeven bankrekeningnr. vindt als regel plaats binnen 14 dagen na de eerste les. De afgesproken training gaat in die periode normaal gesproken gewoon van start.